rjt

6-8g/L elektrolize slane otopine na mreži za hloriranje

  • Elektroliza slane otopine na mreži za hloriranje

    Elektroliza slane otopine na mreži za hloriranje

    Objašnjenje Uzmite so za hranu i vodu iz slavine kao sirovinu kroz elektrolitičku ćeliju da biste na licu mjesta pripremili 0,6-0,8% (6-8g/l) otopinu natrijum hipoklorita niske koncentracije.Zamjenjuje visokorizične sisteme za dezinfekciju tekućim hlorom i hlor dioksidom i široko se koristi u velikim i srednjim postrojenjima za vodu.Sigurnost i superiornost sistema prepoznaje sve više kupaca.Oprema može tretirati vodu za piće manje od milion tona na sat.Ovaj proces smanjuje...