rjt

MGPS elektroliza morske vode online sistem hloriranja

  • MGPS elektroliza morske vode online sistem hloriranja

    MGPS elektroliza morske vode online sistem hloriranja

    Objašnjenje Sistem za hlorisanje elektrolizom morske vode koristi prirodnu morsku vodu za proizvodnju on-line rastvora natrijum hipohlorita sa koncentracijom 2000ppm elektrolizom morske vode, što može efikasno sprečiti rast organske materije na opremi.Rastvor natrijum hipohlorita se direktno dozira u morsku vodu preko pumpe za doziranje, efikasno kontroliše rast mikroorganizama morske vode, školjki i drugih bioloških.i široko se koristi u obalskoj industriji.Ovo ...